Some of the references:

CEO & Global Head of Shipbroking Fearnleys, Kristian Sørensen: A vital success factor in the increasingly competitive world of shipbroking is to continuously work with and improve our corporate culture and team spirit across departments and offices. With his experience from the maritime industry, management positions and through his likeable approach Erling has been a cornerstone and changed both the management team and the brokers’ way of thinking of corporate culture, colleagues and clients. Erling has truly brought us a long leap forward in a short period of time

CEO Hafnia Management, Anders Engholm: We hired Erling to help us in facilitating a customer program, but got so much more from him. With his empathy and engagement, his deep knowledge of the shipping space combined with this warm humor, he managed to help us setting words on our organization both with regard to teamwork, communications, and culture. He tailor made a program for Hafnia, enabling us to serve our clients and stakeholder in a united manner, and I am happy to give Erling my warmest recommendation.

Managing Director, Fearngas, Aleksander Giertsen: Jeg takker deg for den assistanse og hjelp som du har bidratt med for å skape «nye Fearngas» Jeg har vokst og lært mye på veien og det er jeg veldig takknemlig for.

Managing Director, Fearntank, Kris Lossius Ellefsen: Tiden med deg så langt har gitt oss mye bra som vi kan jobbe videre med. Team medlemmene fikk litt øynene opp for hverandre og teamet de er en del av. Jeg gleder meg til å ta tak i fortsettelsen!

Markedssjef Rambøll Norge, Joachim Viktil: I Rambøll Norge har Erling gjennomført kurs i kunderelasjonsbygging og fått gode tilbakemeldinger. Takk for et veldig bra kurs. Tilbakemeldingene i etterkant har vært overveldende positive. Vi tar sats på å gjennomføre flere kurs.

Global Training manager DNV GL, Monica Lorna Garmann: Erling Linna has run Relationship based selling training seminares wth the questback report that the scores for sessions are excellent, overall impression scored 4.62 out of 5, including excellent scores for the 3 most important learning outcomes. Excellent trainer results.